Välkommen till Enskilda e-arkivet !

Räkenskaper från 1700-talet vid Forssjö bruk. Arkiv Sörmland.

Enskilda e-arkivet erbjuder en digital förteckning och åtkomst till enskilda arkiv från Sörmland, Uppsala och Västernorrlands län.

Föreningen Enskilda e-arkivet

Sommaren 2022 bildades den ideella föreningen Enskilda e-arkivet. Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet inom enskilda arkivsektorn på länsnivå och har som särskild målsättning att vara ett utvecklingscentrum för e-arkivlösning. Bevarande av digitala arkivhandlingar som skapas i enskild verksamhet, främst föreningar och företag, är ett viktigt uppdrag för landets regionala enskilda arkiv. Samtidigt har det varit svårt för de regionala arkiven att lösa det med de resurser de har var för sig. Enskilda e-arkivet är en samlad resurs som ger möjlighet för sina medlemmar att kunna erbjuda detta. Enskilda e-arkivet finns för närvarande på servrar som driftas av företaget Arkivit, samt i form av personal anställda på Arkiv Sörmland, Föreningsarkivet Västernorrland och Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Bakgrund

Under 2017 inleddes ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län i syfte att lösa behovet av digitalt långtidsbevarande. Samarbetet ledde under våren 2018 till ett avtal med företaget ArkivIT om drift och support av ett e-arkivsystem baserat på programvarorna Archivematica och AtoM (Access to Memory). De tre arkiven utökades med ytterligare ett länsarkiv, Föreningsarkivet för Västernorrlands län, under 2020. E-arkivet döptes till Enskilda e-arkivet.


Utöver avtalet har samverkan innefattat återkommande fortbildningsmöten. Två sörmländska utvecklingsprojekt finansierade av Kulturrådet under åren 2016-2021, ”Ungas digitala minnen” och skapandet av en förenklad leveranssida kopplad till e-arkivet, har fungerat som drivkrafter för utvecklingen av det gemensamma e-arkivet.

Om E-arkivportalen


Hösten 2021 gick det Enskilda e-arkivet med Arkiv Sörmland i spetsen in i slutfasen för E-arkivportalen. Tanken är att portalen ska nyttjas av föreningar som vill arkivera digitalt material som i första hand tillkommit digitalt. Det kan röra sig om hemsidor, sociala medier, mailkorrespondens, avtal, räkenskaper, fotografier, videofiler, och mycket mer.


Det unika med E-arkivportalen är att det är arkivbildarna själva som kommer att ladda ladda upp materialet i den pedagogiskt utformade portalen vi utvecklar tillsammans med företaget ArkivIT. I december 2021 avslutades projektet, och under 2022 testar vi e-arkivportalen för fullt med förhoppningen att kunna ta den i drift för arkivbildare under slutet av 2022.

Hittar du inte det du letar efter?


Enskilda e-arkivet är fortfarande under utveckling, men varje anslutet arkiv bistår gärna med den hjälp vi kan. Kontakta oss via följande kanaler för mer information:

Arkiv Sörmland

www.arkivsormland.se

Folkrörelsearkivet för Uppsala Län

www.fauppsala.se

Föreningsarkkivet Västernorrland

www.foreningsarkivet.se