Välkommen till Enskilda arkivet !

Under 2017 inleddes ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län i syfte att lösa behovet av digitalt långtidsbevarande. Samarbetet ledde under våren 2018 till ett avtal med företaget ArkivIT om drift och support av ett e-arkivsystem baserat på programvarorna Archivematica och AtoM (Access to Memory). De tre arkiven utökades med ytterligare ett länsarkiv, Föreningsarkivet för Västerbottens län, under 2020. E-arkivet döptes till Enskilda arkivet.

Utöver avtalet har samverkan innefattat återkommande fortbildningsmöten. Två sörmländska utvecklingsprojekt finansierade av Kulturrådet under åren 2016-2021, ”Ungas digitala minnen” och skapandet av en förenklad leveranssida kopplad till e-arkivet, har fungerat som drivkrafter för utvecklingen av det gemensamma e-arkivet.