Arkiv 2060 - Frisinnad Medborgarförening Uppsala

Protokoll [kopia textfil]

Identitet

Referenskod

FAC 2060

Titel

Frisinnad Medborgarförening Uppsala

Datum

  • 1923 - 1935 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

1

Sammanhang

Arkivbildare

(1923--1935)

Administrativ historik

Uppsala Frisinnade Medborgarförening bildades den 5/10 1923 av den minoritet inom Uppsala Vänsterförening som erkände sig till den frisinnade linjen efter riksorganisa-
tionens sprängning våren 1923. Uppsala Vänsterförening, som senare erhöll namnet Uppsala Liberala förening, hade nämligen samma dag beslutat att stödja den liberala linjen och samtidigt utträda ur Frisinnade Landsföreningen.

Uppsala Frisinnade Medborgarförening upphörde formellt den 18/1 1935 genom samgående med Uppsala Liberala förening. Den nya sammanslagna föreningen hade bildats redan den 23/8 1934 och då erhållit namnet Folkpartiets Uppsala-avdelning. Tidigare samma dag hade de båda föreningarna var för sig enhälligt beslutat att på riksplanet ansluta sig till det nybildade Folkpartiet.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Huvudgrupper: a b d

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Överlåtelse till FAC

Periodiseringar

Uppordningssystem

Allmänna arkivschemat, tillämpning av luftserier (serier kan ingå i annan series volym)

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Skyddade personuppgifter enligt GDPR (< 90 år)

Villkor för reproduktion

No copyright.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

* SE-FAC * [ark:30441]

Regler och/eller standarder som används

Status

Reviderad

Detaljnivå för beskrivning

Partiell

Datum för tillkomst revision borttagande

1986-03, 101-124/83, MB // 2003-07, 101-124/83, KSt

Språk

  • svenska

Skript

Källor

Accession