Arkiv 2129 - UPPSALA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Identitet

Referenskod

SE/FAC 2129

Titel

UPPSALA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

Datum

  • 1888 - 2016 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

255

Sammanhang

Arkivbildare

(1901--)

Administrativ historik

Bildades 1901 som en lokalorganisation för SAP. Se bilaga!

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Huvudgrupper: a b c d e f g h k l ö fana föremål Inspelningar

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Deposition

Periodiseringar

Uppordningssystem

Allmänna arkivschemat, tillämpning av luftserier (serier kan ingå i annan series volym)

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Skyddade personuppgifter enligt GDPR (< 90 år)

Villkor för reproduktion

No copyright.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

* SE-FAC * [ark:30441]

Regler och/eller standarder som används

Status

Reviderad

Detaljnivå för beskrivning

Partiell

Datum för tillkomst revision borttagande

1985-09, 68-189/81, 164/84, 38/85, UA 2015-06, 42-43/15, KSt // 1996-10, 68-71/95, 105/96, 167/96, AS 2020-12, 52/20, KSt // 2000-03 160-161/91,230-233/98, 113-114/99, 36-38/87, KS // 2001-05, 23/90, KSt, 2002-02, 25-26/86, 110-127/00, KSt // 2003-02, 4-12/03, JM, 2011-02, 25-26/11, IBG // 2015-05, 147-152/13, 99/14, KSt //

Språk

  • svenska

Skript

Källor

Accession