Arkiv 2277 - Ung Vänster Uppsala

Identitet

Referenskod

SE/FAC 2277

Titel

Ung Vänster Uppsala

Datum

  • 1903 - 1917 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

-

Sammanhang

Arkivbildare

(1903--1917)

Administrativ historik

Bildades som socialdemokratisk ungdomsklubb, men övergick vid splittringen 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Namnet på ungdomsklubben var fortfarande SDUK mellan 1917-1921, men blev sedan Uppsala kommunistiska ungdomsklubb efter bildandet av SKP.

Arkivbildare

(1921--)

Administrativ historik

Bildades som en socialdemokratisk ungdomsklubb under namnet Uppsala social-demokratiska ungdomsklubb, men övergick vid splittringen av det socialdemokratiska partiet 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Klubbens namn 1917-1921 var fortfarande Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb.

När majoriteten av vänsterpartiet bildade Sv Kommunistiska parti 1921 antog vänster-partiets ungdomsklubbar namnet kommunistiska. 1921 ombildades således Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb till Uppsala Kommunistiska Ungdomsklubb.

1958-1967 kallades de kommunistiska ungdomsklubbarna för Demokratisk ungdom. När detta förbund upphörde 1967 gick vissa medlemmar över till Vänsterns ungdomsförbund som var ett från kommunisterna fristående ungdomsförbund.
1967-1970 se separat förteckning.

Kommunisternas undomsförbund har därefter växelvis kallats kommunistisk eller vänsterns ungdomsförbund.

1974 delades grundorganisationen Kommunistiskt Ungdom, Uppsala in i två grupper, Kommunistisk Ungdom Uppsala Västra och Kommunistisk Ungdom Uppsala Östra.
Den gamla organisationen tycktes ha blivit för stor för att tillåta initiativ och utveckling för alla medlemmar.

1991 namnbyte till Ung Vänster Uppsala eftersom man ville bredda KU, dvs det skulle vara möjligt även för dem som inte kallade sig för kommunister att gå med i KU. Dess-
utom var ordet kommunist så smutskastat efter allt som hade hänt i Östeuropa.

1996 ? tillkom en klubb Ung Vänster Luthagen Uppsala

1998 tillkom klubben Ung Vänster Öster om ån Uppsala.

2001 ändrade Ung Vänster Uppsala namn till Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg, samma år byter klubb Luthagen namn till Kvadranten.

2004 skedde en ny klubbindelning, de gamla klubbarna omstrukturerades enligt följande:
Ung Vänster Kvadranten = Ung Vänster Norra Uppsala
Ung Vänster Öster om ån = Ung Vänster Centrala Uppsala
Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg = Ung Vänster Flogsta-Stenhagen

28 januari 2007 beslutades att slå ihop alla klubbar i Uppsala till en klubb, Ung Vänster Uppsala.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Huvudgrupper: A B D E F G

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Överlåtelse till FAC

Periodiseringar

Uppordningssystem

Allmänna arkivschemat, tillämpning av luftserier (serier kan ingå i annan series volym)

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Fri tillgänglighet

Villkor för reproduktion

No copyright.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

* SE-FAC * [ark:30441]

Regler och/eller standarder som används

Status

Reviderad

Detaljnivå för beskrivning

Partiell

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

  • svenska

Skript

Källor

Accession