Arkiv 2297 - LABOREMUS UPPSALA

Laboremus protokoll 1902--1904 [kopia textfil] Laboremus protokoll 1904-1907 [kopia textfil] Laboremus protokoll 1919--1930 [kopia textfil]

Identitet

Referenskod

FAC 2297

Titel

LABOREMUS UPPSALA

Datum

  • 1902 - 1995 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

54

Sammanhang

Arkivbildare

(1902--)

Administrativ historik

Laboremus bildades 1902 av studenter och arbetare. 1910 anslöts föreningen till SAP och blev en radikal socialdemokratisk organisation. 1960-talet radikaliserade många medlemmar och 1971 lämnade föreningen SAP. Efter detta har Laboremus varit en oberoende socialistisk sammanslutning. Laboremus har främst verkat som en diskussionsklubb samt bedrivit studiecirklar. I slutet av 1970-talet minskade intresset för föreningen för att uppstå igen på 1980-talet.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Huvudgrupper: a b d e f g k l ö föremål

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Deposition

Periodiseringar

Uppordningssystem

Allmänna arkivschemat, tillämpning av luftserier (serier kan ingå i annan series volym)

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Skyddade personuppgifter enligt GDPR (< 90 år)

Villkor för reproduktion

No copyright.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

* SE-FAC * [ark:30441]

Regler och/eller standarder som används

Status

Reviderad

Detaljnivå för beskrivning

Partiell

Datum för tillkomst revision borttagande

1986-04, 132/83, 1-123/84, 231/84, LO // 1989-11, 38-43/89, KS // 2000-05, 141/92, 53/95, 98-99/95, KSt // 2014-11, 136/12, KSt

Språk

  • svenska

Skript

Källor

Accession

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper