Visar 235 resultat

Auktoritetspost

13

1.3

14

1.4

1.5

15

2.3

23

24

2.4

2.5

25

33

3.3

34

3.4

3.5

35

Centerpartiet Härnevi

 • SE--FAC--3836
 • Institution
 • 1921--

1941 beslutades att föreningen skulle upphöra med sin verksamhet. Verksamheten låg sedan nere till 1947, då Härnevi lokalavdelning av Bondeförbundet nybildades.

Centerpartiet Jumkil

 • SE--FAC--4952
 • Institution
 • 1915--2004 ?

Bildades 1915 under namnet Jumkils sockenförening av Landsbygdspartiets Bondeförbund.

Centerpartiet Tierp

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--u å

1923 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet // 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere // några år // 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet // 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet // 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet // 1974 Tierps Centeravdelning

Centerpartiet Tierpsbygden

 • SE--FAC--1888
 • Institution
 • 1917--2009

1917 Tierps norra sockenförening av Bondeförbundet // 1929 ingick Tierps södra sockenförening // 1957 Tierps avd av Centerpartiet // 1971 Tierpsbygdens Centeravdelning // // (Avser Tierps socken, ej Tierps Köping)

Centerpartiet Uppsala län

 • SE--FAC--1857
 • Institution
 • 1916--

1916 21/1 bildades Uppsala läns Kretsförening av Bondeförbundet // 1931 Namnändring till Bondeförbundet i Uppsala län // 1945 Namnändring till Landsbygdspartiet Bondeförbundet // 1957 Namnändring till Bondeförbundet Centerpartiet Uppsala // 1958 Används enbart namnet Centerpartiet

Flood, Hulda

 • 18860925-1
 • Person
 • 1886-09-25 -- 1968-11-18

Folkpartiet Tierp-Söderfors

 • SE--FAC--2026
 • Institution
 • 1934--u å

Bildades som Tierps Frisinnade Förening. Namnbyte 1934 till Tierps köpings lokalavdelning av Folkpartiet.//1948 bildades en kvinnoklubb och 1950 en ungdomsklubb.//1952 uppgick Tolfta lokalavdelning av Folkpartiet i Tierps köpings avdelning.

Resultat 1 till 100 av 235