Showing 431 results

Authority record

IOGT Sandby 3796 Västland

 • SE--FAC--130
 • Corporate body
 • 1907--1966

Bildar år 1966 IOGT-logen 1998 Västland tillsammans med IOGT-logerna 1998 Stridsbanéret och 1995 Fridsbanéret.

14

1.5

Laboremus Uppsala

 • SE--FAC--2297
 • Corporate body
 • 1902--

Laboremus bildades 1902 av studenter och arbetare. 1910 anslöts föreningen till SAP och blev en radikal socialdemokratisk organisation. 1960-talet radikaliserade många medlemmar och 1971 lämnade föreningen SAP. Efter detta har Laboremus varit en oberoende socialistisk sammanslutning. Laboremus har främst verkat som en diskussionsklubb samt bedrivit studiecirklar. I slutet av 1970-talet minskade intresset för föreningen för att uppstå igen på 1980-talet.

Socialdemokratiska vänsterpartiet Uppsala län distrikt

 • SE--FAC--2908
 • Corporate body
 • 1917--1921

Grundades från Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) när vänsterfalangen uteslöts ur Sv Socialdemokratiska arbetarparti (SAP). Splittrades och upphörde 1921 och övergick till Sveriges Kommunistiska parti (SKP).

Centerpartiet Härnevi

 • SE--FAC--3836
 • Corporate body
 • 1921--

1941 beslutades att föreningen skulle upphöra med sin verksamhet. Verksamheten låg sedan nere till 1947, då Härnevi lokalavdelning av Bondeförbundet nybildades.

Jordbrukarförening Tierps västra

 • SE--FAC--1101
 • Corporate body
 • u å--1916

Under 1800-talets slut bildades jordbrukarföreningar av två slag: 1) politiska föreningar som senare anslöt sig till Bondeförbundet eller Jordbrukarnas Riksförbund eller 2) icke-politiska föreningar som var primärföreningar till SLR, Svenska Lantmännens Riksförbund. Västra Tierps Jordbrukareförening var troligen en primärförening till SLR. Föreningen avvecklades p.g.a. dålig anslutning 1916 och man anslöt sig istället till Bondeförbundet.

Ung Vänster Uppsala

 • SE--FAC--1994
 • Corporate body
 • 1921--

Bildades som en socialdemokratisk ungdomsklubb under namnet Uppsala social-demokratiska ungdomsklubb, men övergick vid splittringen av det socialdemokratiska partiet 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Klubbens namn 1917-1921 var fortfarande Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb.

När majoriteten av vänsterpartiet bildade Sv Kommunistiska parti 1921 antog vänster-partiets ungdomsklubbar namnet kommunistiska. 1921 ombildades således Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb till Uppsala Kommunistiska Ungdomsklubb.

1958-1967 kallades de kommunistiska ungdomsklubbarna för Demokratisk ungdom. När detta förbund upphörde 1967 gick vissa medlemmar över till Vänsterns ungdomsförbund som var ett från kommunisterna fristående ungdomsförbund.
1967-1970 se separat förteckning.

Kommunisternas undomsförbund har därefter växelvis kallats kommunistisk eller vänsterns ungdomsförbund.

1974 delades grundorganisationen Kommunistiskt Ungdom, Uppsala in i två grupper, Kommunistisk Ungdom Uppsala Västra och Kommunistisk Ungdom Uppsala Östra.
Den gamla organisationen tycktes ha blivit för stor för att tillåta initiativ och utveckling för alla medlemmar.

1991 namnbyte till Ung Vänster Uppsala eftersom man ville bredda KU, dvs det skulle vara möjligt även för dem som inte kallade sig för kommunister att gå med i KU. Dess-
utom var ordet kommunist så smutskastat efter allt som hade hänt i Östeuropa.

1996 ? tillkom en klubb Ung Vänster Luthagen Uppsala

1998 tillkom klubben Ung Vänster Öster om ån Uppsala.

2001 ändrade Ung Vänster Uppsala namn till Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg, samma år byter klubb Luthagen namn till Kvadranten.

2004 skedde en ny klubbindelning, de gamla klubbarna omstrukturerades enligt följande:
Ung Vänster Kvadranten = Ung Vänster Norra Uppsala
Ung Vänster Öster om ån = Ung Vänster Centrala Uppsala
Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg = Ung Vänster Flogsta-Stenhagen

28 januari 2007 beslutades att slå ihop alla klubbar i Uppsala till en klubb, Ung Vänster Uppsala.

Socialdemokratisk ungdomsklubb (Socialister) Flamman Uppsala

 • SE--FAC--1996
 • Corporate body
 • 1918--1919

Klubben bildades 8/12 1918 av vänstersocialistiska ungdomar pga det stora medlemsantalet och vissa stridigheter som förekommit inom Uppsala Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Verksamheten upphörde efter den 19/8 1919 och man uppgick i Uppsala SDUK. Protokollsboken överlämnades till Uppsala Vänstersocialistiska Kvinnoklubb.

Söderfors socialdemokratiska förening

 • SE--FAC--2116
 • Corporate body
 • 1910--

Bildades som Söderfors Arbetarekommun, men vid kommunsammanslagningen i Tierp 1974 bildades Tierps Arbetarekommun och övriga arbetarekommuner blev socialdemokratiska föreningar.1922 bildas en sektion vid Untraverken.

Uppsala Liberala förening

 • SE--FAC--2032
 • Corporate body
 • 1924--1934

Tillhörde Liberala samlingspartiet genom en sammanslagning av bl. a Folkpartiet. 1923 splittrades saml.partiet p.g.a spritförbudsfrågan. 1924 namnändring till Uppsala liberala förening tack vare den liberala synen på spritförbudsfrågan som innebar att stå emot totalförbud. Ingick 1934 i Folkpartiets Uppsala avdelning tillsammans med Uppsala Frisinnade Medborgarförening.

Vänstersocialistisk Arbetarekommun Uppsala

 • SE--FAC--3082
 • Corporate body
 • 1917--1921

Arbetarkommunen bildas genom en utbrytning på riksplanet ur socialdemokraterna. Inledningsvis används 1917 namnet Uppsala Socialdemokratiska Vänsterförening. Senare samma år övergår man att kalla sig Uppsala Vänstersocialistiska Arbetarekommun. 1921 beslutade en majoritet av medlemmarna att ansluta sig till Komintern, vilket medförde att namnet ändrades till Uppsala kommunistiska arbetarkommun.

Eskil Asplund

 • 100012
 • Person
 • 1910-01-10--1989-07-17

Martin Lind

 • 100030
 • Person
 • 1911-03-17--1992-02-14

Olga Nilsson

 • 100036
 • Person
 • 1909-05-30--1994-12-08

Märta Lundin

 • 100048
 • Person
 • 1905-10-05--2004-02-02

Tore Ljung

 • 100072
 • Person
 • 1896-10-14--1996-03-20

David Larsson

 • 100083
 • Person
 • 1898-04-23--1990-07-21

Irma Svensson

 • 100088
 • Person
 • 1912-08-24--1989-06-15

Hugo Andersson

 • 100096
 • Person
 • 1903-02-05--1997-06-09

Melcher Jolby

 • 100104
 • Person
 • 1910-11-26--1995-05-02

Nils Hedlund

 • 100115
 • Person
 • 1902-07-17--1988-01-20

Stiv Jakobsson

 • 100122
 • Person
 • 1922-09-27--2006-01-06

Lennart Eklund

 • 100149
 • Person
 • 1923-01-08--2012-03-28

Birgit Leander

 • 100153 a
 • Person
 • 1921-01-22--2009-01-31

Olle Mohlin

 • 100154
 • Person
 • 1927-02-03--1996-11-23

Henry Trygg

 • 100158
 • Person
 • 1922-10-14--2006-06-07

Gösta Nilsson

 • 100161
 • Person
 • 1921-07-28--1996-06-21
Results 1 to 100 of 431