Visar 250 resultat

Auktoritetspost

13

1.3

14

1.4

1.5

15

2.3

23

24

2.4

2.5

25

33

3.3

34

3.4

3.5

35

Arbetarrörelsens Historieförening

 • SE--FAC--2858
 • Institution
 • 1979--

Bildad under namnet Uppsala arbetarekommuns historiegrupp. Namnbyte till nuvarande namn 1995. |

Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet avd 023 Uppsala

 • SE--FAC--167 | Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q123693491
 • Institution
 • 1897--1922

Bildades under namnet Sv Bageriarbetareförbundet avd Uppsala. 1907 namnbyte till Sv Bageri- och Konditoriarbetareförbundet avd 23 Uppsala. Fr o m 1914 Sv Bageri -och Konditoriindustriarbetareförbundet avd 23 Uppsala. Bildar 1923 tillsammans med Slakteri- och Charkuteriarbetareförbundet avd 71, Livsmedelsarbetareförbundet avd 23 Uppsala. |

Centerpartiet Danmark

 • SE--FAC--3058
 • Institution
 • 1916--

1916--? hette de Danmarks sockenförening av Bondeförbundet. 1958 ? namnändring till Centerpartiet.

Centerpartiet Härnevi

 • SE--FAC--3836
 • Institution
 • 1921--

1941 beslutades att föreningen skulle upphöra med sin verksamhet. Verksamheten låg sedan nere till 1947, då Härnevi lokalavdelning av Bondeförbundet nybildades.

Centerpartiet Jumkil

 • SE--FAC--4952
 • Institution
 • 1915--2004 ?

Bildades 1915 under namnet Jumkils sockenförening av Landsbygdspartiets Bondeförbund.

Centerpartiet Tierp

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--u å

1923 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet // 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere // några år // 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet // 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet // 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet // 1974 Tierps Centeravdelning

Centerpartiet Tierpsbygden

 • SE--FAC--1888
 • Institution
 • 1917--2009

1917 Tierps norra sockenförening av Bondeförbundet. 1929 ingick Tierps södra sockenförening. 1957 Tierps avd av Centerpartiet. 1971 Tierpsbygdens Centeravdelning. (Avser Tierps socken, ej Tierps Köping.)

Centerpartiet Uppsala län

 • SE--FAC--1857
 • Institution
 • 1916--

1916 21/1 bildades Uppsala läns Kretsförening av Bondeförbundet. 1931 Namnändring till Bondeförbundet i Uppsala län. 1945 Namnändring till Landsbygdspartiet Bondeförbundet. 1957 Namnändring till Bondeförbundet Centerpartiet Uppsala. 1958 Används enbart namnet Centerpartiet.

Ester Moberg

 • 100001
 • Person
 • 1903--2001

Flood, Hulda

 • 18860925-1
 • Person
 • 1886-09-25 -- 1968-11-18

Folkpartiet Tierp-Söderfors

 • SE--FAC--2026
 • Institution
 • 1934--u å

Bildades som Tierps Frisinnade Förening. Namnbyte 1934 till Tierps köpings lokalavdelning av Folkpartiet. 1948 bildades en kvinnoklubb och 1950 en ungdomsklubb. 1952 uppgick Tolfta lokalavdelning av Folkpartiet i Tierps köpings avdelning.

Frisinnad Medborgarförening Uppsala

 • SE--FAC--2060
 • Institution
 • 1923--1935

Uppsala Frisinnade Medborgarförening bildades den 5/10 1923 av den minoritet inom Uppsala Vänsterförening som erkände sig till den frisinnade linjen efter riksorganisa-
tionens sprängning våren 1923. Uppsala Vänsterförening, som senare erhöll namnet Uppsala Liberala förening, hade nämligen samma dag beslutat att stödja den liberala linjen och samtidigt utträda ur Frisinnade Landsföreningen.

Uppsala Frisinnade Medborgarförening upphörde formellt den 18/1 1935 genom samgående med Uppsala Liberala förening. Den nya sammanslagna föreningen hade bildats redan den 23/8 1934 och då erhållit namnet Folkpartiets Uppsala-avdelning. Tidigare samma dag hade de båda föreningarna var för sig enhälligt beslutat att på riksplanet ansluta sig till det nybildade Folkpartiet.

Resultat 1 till 100 av 250