Välkommen till Enskilda e-arkivet !

Räkenskaper från 1700-talet vid Forssjö bruk. Arkiv Sörmland.

Enskilda e-arkivet erbjuder en digital förteckning och åtkomst till enskilda arkiv från Sörmland, Uppsala och Västernorrlands län.

Bakgrund


Under 2017 inleddes ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län i syfte att lösa behovet av digitalt långtidsbevarande. Samarbetet ledde under våren 2018 till ett avtal med företaget ArkivIT om drift och support av ett e-arkivsystem baserat på programvarorna Archivematica och AtoM (Access to Memory). De tre arkiven utökades med ytterligare ett länsarkiv, Föreningsarkivet för Västernorrlands län, under 2020. E-arkivet döptes till Enskilda e-arkivet, och Gävleborg meddelade under 2020 meddelade Gävleborg att man inte ämnade fortsätta i projektet.


Utöver avtalet har samverkan innefattat återkommande fortbildningsmöten. Två sörmländska utvecklingsprojekt finansierade av Kulturrådet under åren 2016-2021, ”Ungas digitala minnen” och skapandet av en förenklad leveranssida kopplad till e-arkivet, har fungerat som drivkrafter för utvecklingen av det gemensamma e-arkivet.

Om E-arkivportalen


Hösten 2021 gick det Enskilda e-arkivet med Arkiv Sörmland i spetsen in i slutfasen för E-arkivportalen. Tanken är att portalen ska nyttjas av föreningar som vill arkivera digitalt material som i första hand tillkommit digitalt. Det kan röra sig om hemsidor, sociala medier, mailkorrespondens, avtal, räkenskaper, fotografier, videofiler, och mycket mer.


Det unika med E-arkivportalen är att det är arkivbildarna själva som kommer att ladda ladda upp materialet i den pedagogiskt utformade portalen vi utvecklar tillsammans med företaget ArkivIT. I december 2021 avslutades projektet, och under 2022 testar vi e-arkivportalen för fullt med förhoppningen att kunna ta den i drift för arkivbildare under slutet av 2022.

Hittar du inte det du letar efter?


Enskilda e-arkivet är fortfarande under utveckling, men varje anslutet arkiv bistår gärna med den hjälp vi kan. Kontakta oss via följande kanaler för mer information:

Arkiv Sörmland

www.arkivsormland.se

Folkrörelsearkivet för Uppsala Län

www.fauppsala.se

Föreningsarkkivet Västernorrland

www.foreningsarkivet.se