Mata in ID:n till det urklipp du vill ladda. I "Aktivitets"-väljaren, indikera huruvida du vill slå ihop de sparade urklippen med posterna på nuvarande urklipp eller ersätta (skriva över) nuvarande urklipp med den sparade.

Ladda urklipp