Visar 51 resultat

Auktoritetspost
Uppsala

Aldes Andersson

 • 100126
 • Person
 • 1924-09-25--2013-12-10

Allan Kyller

 • 100183
 • Person
 • 1927-01-23--2023-05-16

Anna Olsson

 • 100033
 • Person
 • 1909-06-04--1999-11-04

Birgit Hedén

 • 100145
 • Person
 • 1924-09-25--2017-04-17

Bo Wilund

 • 100194
 • Person
 • 1929-07-27--2015-06-08

Evald Sundgren

 • 100084
 • Person
 • 1909-04-06--1995-07-25

Folke Ekengren

 • 100184
 • Person
 • 1921-10-16--2002-03-24

Frisinnad Medborgarförening Uppsala

 • SE--FAC--2060
 • Institution
 • 1923--1935

Uppsala Frisinnade Medborgarförening bildades den 5/10 1923 av den minoritet inom Uppsala Vänsterförening som erkände sig till den frisinnade linjen efter riksorganisa-
tionens sprängning våren 1923. Uppsala Vänsterförening, som senare erhöll namnet Uppsala Liberala förening, hade nämligen samma dag beslutat att stödja den liberala linjen och samtidigt utträda ur Frisinnade Landsföreningen.

Uppsala Frisinnade Medborgarförening upphörde formellt den 18/1 1935 genom samgående med Uppsala Liberala förening. Den nya sammanslagna föreningen hade bildats redan den 23/8 1934 och då erhållit namnet Folkpartiets Uppsala-avdelning. Tidigare samma dag hade de båda föreningarna var för sig enhälligt beslutat att på riksplanet ansluta sig till det nybildade Folkpartiet.

Greta Lindqvist

 • 100185 a
 • Person
 • 1911-08-14--2000-12-15

Gustav Persson

 • 100178
 • Person
 • 1925-12-27--2016-03-30

Haldor Norlin

 • 100040
 • Person
 • 1900-09-14--1987-08-04

Hanna Andersson

 • 100003
 • Person
 • 1904-12-23--1981-12-16

Helmer Wallin

 • 100118
 • Person
 • 1917-09-22--2007-09-14

Henry Trygg

 • 100158
 • Person
 • 1922-10-14--2006-06-07

Karl Andersson

 • 100117
 • Person
 • 1910-08-09--2004-06-08

Karl Bonevald

 • 100098
 • Person
 • 1899-02-13--1990-05-14

Kommunistisk arbetarekommun Uppsala

 • SE--FAC--1978
 • Institution
 • 1921--

Majoriteten av medlemmarna i den kommunistiska arbetarekommunen i Uppsala tillhörde Kilboms falang, som 1929 bröt med Komintern och 1934 bildade socialistiska partiet. De kommunister som inte gick över bildade en ny kommunistisk arbetare-kommun omkring 1933. Se VPK Uppsala kommunistiska arbetarkommun.

Laboremus Uppsala

 • SE--FAC--2297
 • Institution
 • 1902--

Laboremus bildades 1902 av studenter och arbetare. 1910 anslöts föreningen till SAP och blev en radikal socialdemokratisk organisation. 1960-talet radikaliserade många medlemmar och 1971 lämnade föreningen SAP. Efter detta har Laboremus varit en oberoende socialistisk sammanslutning. Laboremus har främst verkat som en diskussionsklubb samt bedrivit studiecirklar. I slutet av 1970-talet minskade intresset för föreningen för att uppstå igen på 1980-talet.

Lennart Eklund

 • 100149
 • Person
 • 1923-01-08--2012-03-28

Maj Söderberg

 • 100131
 • Person
 • 1913-12-13--2017-06-14

Martin Lind

 • 100030
 • Person
 • 1911-03-17--1992-02-14

Olle Mohlin

 • 100154
 • Person
 • 1927-02-03--1996-11-23

Ragnhild Wilund

 • 100044
 • Person
 • 1911-04-12--1999-03-08

Roland Thurin

 • Person
 • 1926-07-18--2006-02-19

Rösträttsförening Uppsala

 • SE--FAC--2774
 • Institution
 • 1891--u å

Föreningen bildades 12/4 1891, hade som syfte att "hvarje myndig, välfröjdad svensk man eller kvinna erhålla lika rösträtt". Föreningsombud deltog vid bl a centralkommittén för Uppsala läns Rösträttsförbunds möten (bildad 1894).

Ruben Lundgren

 • 100018
 • Person
 • 1894-11-30--1990-01-09

Siri Persson

 • Person
 • 1923-08-23--2020-05-22

Socialdemokratisk Ungdomsklubb Uppsala

 • SE--FAC--2277
 • Institution
 • 1903--1917

Bildades som socialdemokratisk ungdomsklubb, men övergick vid splittringen 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Namnet på ungdomsklubben var fortfarande SDUK mellan 1917-1921, men blev sedan Uppsala kommunistiska ungdomsklubb efter bildandet av SKP.

Sten Ottander

 • 100039
 • Person
 • 1906-01-20--1983-08-25

Sven Bellqvist

 • 100114
 • Person
 • 1915-01-14--2008-06-30

Sven Westin

 • 100053
 • Person
 • 1906-12-12--1998-04-07

Tore Tesseus

 • 100101
 • Person
 • 1912-01-11--2001-11-04

Ulla Kyller

 • Person
 • 1928-07-12--2014-01-23

Vänsterförening Uppsala

 • SE--FAC--2061
 • Institution
 • 1906--1923

Tillhörde Liberala samlingspartiet. 1923 splittrades saml.partiet p.g.a spritförbudsfrågan. 1924 namnändring till Uppsala liberala förening tack vare den liberala synen på spritförbudsfrågan som innebar att stå emot totalförbud.

Vänstersocialistisk Arbetarekommun Uppsala

 • SE--FAC--3082
 • Institution
 • 1917--1921

Arbetarkommunen bildas genom en utbrytning på riksplanet ur socialdemokraterna. Inledningsvis används 1917 namnet Uppsala Socialdemokratiska Vänsterförening. Senare samma år övergår man att kalla sig Uppsala Vänstersocialistiska Arbetarekommun. 1921 beslutade en majoritet av medlemmarna att ansluta sig till Komintern, vilket medförde att namnet ändrades till Uppsala kommunistiska arbetarkommun.

Waldemar Plan

 • 100058
 • Person
 • 1905-04-18--2002-01-31