Visar 8 resultat

Auktoritetspost
Tierp

Centerpartiet Tierpsbygden

 • SE--FAC--1888
 • Institution
 • 1917--2009

1917 Tierps norra sockenförening av Bondeförbundet. 1929 ingick Tierps södra sockenförening. 1957 Tierps avd av Centerpartiet. 1971 Tierpsbygdens Centeravdelning. (Avser Tierps socken, ej Tierps Köping.)

Folkpartiet Tierp-Söderfors

 • SE--FAC--2026
 • Institution
 • 1934--u å

Bildades som Tierps Frisinnade Förening. Namnbyte 1934 till Tierps köpings lokalavdelning av Folkpartiet. 1948 bildades en kvinnoklubb och 1950 en ungdomsklubb. 1952 uppgick Tolfta lokalavdelning av Folkpartiet i Tierps köpings avdelning.

Jordbrukarförening Tierps västra

 • SE--FAC--1101
 • Institution
 • u å--1916

Under 1800-talets slut bildades jordbrukarföreningar av två slag: 1) politiska föreningar som senare anslöt sig till Bondeförbundet eller Jordbrukarnas Riksförbund eller 2) icke-politiska föreningar som var primärföreningar till SLR, Svenska Lantmännens Riksförbund. Västra Tierps Jordbrukareförening var troligen en primärförening till SLR. Föreningen avvecklades p.g.a. dålig anslutning 1916 och man anslöt sig istället till Bondeförbundet.

Socialdemokratisk kvinnoklubb Söderfors

 • SE--FAC--2193
 • Institution
 • 1907--1986

Den första socialdemokratiska kvinnoklubben bildades 1907, men efter några år svalnade intresset och klubben lades ner.

Socialdemokratisk kvinnoklubb Untraverken Söderfors

 • SE--FAC--2197
 • Institution
 • 1925--1936

Den 15/2 1923 bildades klubben efter ett föredrag av Hulda Flood. Den 2/3 1936 diskuteras nedläggning av klubben. Klubben läggs ner och medlemmarna som hade intresse övergick till klubben i Söderfors.

Söderfors socialdemokratiska förening

 • SE--FAC--2116
 • Institution
 • 1910--

Bildades som Söderfors Arbetarekommun, men vid kommunsammanslagningen i Tierp 1974 bildades Tierps Arbetarekommun och övriga arbetarekommuner blev socialdemokratiska föreningar.1922 bildas en sektion vid Untraverken.

Tolfta Sockenförening av Bondeförbundet (1923)

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--

1923--1940 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet. 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere några år. 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet. 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet. 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet. 1974 Tierps Centeravdelning