Visar 7 resultat

Auktoritetspost
Centerpartiet

Centerpartiet Danmark

 • SE--FAC--3058
 • Institution
 • 1916--

1916--? hette de Danmarks sockenförening av Bondeförbundet. 1958 ? namnändring till Centerpartiet.

Centerpartiet Härnevi

 • SE--FAC--3836
 • Institution
 • 1921--

1941 beslutades att föreningen skulle upphöra med sin verksamhet. Verksamheten låg sedan nere till 1947, då Härnevi lokalavdelning av Bondeförbundet nybildades.

Centerpartiet Jumkil

 • SE--FAC--4952
 • Institution
 • 1915--2004 ?

Bildades 1915 under namnet Jumkils sockenförening av Landsbygdspartiets Bondeförbund.

Centerpartiet Uppsala län

 • SE--FAC--1857
 • Institution
 • 1916--

1916 21/1 bildades Uppsala läns Kretsförening av Bondeförbundet. 1931 Namnändring till Bondeförbundet i Uppsala län. 1945 Namnändring till Landsbygdspartiet Bondeförbundet. 1957 Namnändring till Bondeförbundet Centerpartiet Uppsala. 1958 Används enbart namnet Centerpartiet.

Jordbrukarförening Tierps västra

 • SE--FAC--1101
 • Institution
 • u å--1916

Under 1800-talets slut bildades jordbrukarföreningar av två slag: 1) politiska föreningar som senare anslöt sig till Bondeförbundet eller Jordbrukarnas Riksförbund eller 2) icke-politiska föreningar som var primärföreningar till SLR, Svenska Lantmännens Riksförbund. Västra Tierps Jordbrukareförening var troligen en primärförening till SLR. Föreningen avvecklades p.g.a. dålig anslutning 1916 och man anslöt sig istället till Bondeförbundet.

Jordbrukarnas Riksförbund avd Härnevi

 • SE--FAC--5172
 • Institution
 • 1917--1920 ?

Jordbrukarnas Riksförbund bildades 1915 och upplöstes 1921. Jordbr. Riksförb. ansågs vara högerinriktat av Bondeförbundet p.g.a sin försvarsvänlighet. Trots detta gick Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund 1921 ihop till Bondeförbundet, som idag är Centerpartiet.

Tolfta Sockenförening av Bondeförbundet (1923)

 • SE--FAC--1887
 • Institution
 • 1923--

1923--1940 Tolfta sockenförening av Bondeförbundet. 1947 sker en rekonstruktion efter att verksamheten hade legat nere några år. 1960 Tierps Köping och Tolfta avd av Centerpartiet. 1964 Tierps Köpings avd av Centerpartiet. 1970 Tierps Kommuns avd av Centerpartiet. 1974 Tierps Centeravdelning