Visar 3 resultat

Auktoritetspost
SSU/Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Socialdemokratisk ungdomsklubb (Socialister) Flamman Uppsala

  • SE--FAC--1996
  • Institution
  • 1918--1919

Klubben bildades 8/12 1918 av vänstersocialistiska ungdomar pga det stora medlemsantalet och vissa stridigheter som förekommit inom Uppsala Socialdemokratiska Ungdomsklubb. Verksamheten upphörde efter den 19/8 1919 och man uppgick i Uppsala SDUK. Protokollsboken överlämnades till Uppsala Vänstersocialistiska Kvinnoklubb.

Socialdemokratisk Ungdomsklubb Uppsala

  • SE--FAC--2277
  • Institution
  • 1903--1917

Bildades som socialdemokratisk ungdomsklubb, men övergick vid splittringen 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Namnet på ungdomsklubben var fortfarande SDUK mellan 1917-1921, men blev sedan Uppsala kommunistiska ungdomsklubb efter bildandet av SKP.

Ung Vänster Uppsala

  • SE--FAC--1994
  • Institution
  • 1921--

Bildades som en socialdemokratisk ungdomsklubb under namnet Uppsala social-demokratiska ungdomsklubb, men övergick vid splittringen av det socialdemokratiska partiet 1917 till socialdemokratiska vänsterpartiet. Klubbens namn 1917-1921 var fortfarande Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb.

När majoriteten av vänsterpartiet bildade Sv Kommunistiska parti 1921 antog vänster-partiets ungdomsklubbar namnet kommunistiska. 1921 ombildades således Uppsala socialdemokratiska ungdomsklubb till Uppsala Kommunistiska Ungdomsklubb.

1958-1967 kallades de kommunistiska ungdomsklubbarna för Demokratisk ungdom. När detta förbund upphörde 1967 gick vissa medlemmar över till Vänsterns ungdomsförbund som var ett från kommunisterna fristående ungdomsförbund.
1967-1970 se separat förteckning.

Kommunisternas undomsförbund har därefter växelvis kallats kommunistisk eller vänsterns ungdomsförbund.

1974 delades grundorganisationen Kommunistiskt Ungdom, Uppsala in i två grupper, Kommunistisk Ungdom Uppsala Västra och Kommunistisk Ungdom Uppsala Östra.
Den gamla organisationen tycktes ha blivit för stor för att tillåta initiativ och utveckling för alla medlemmar.

1991 namnbyte till Ung Vänster Uppsala eftersom man ville bredda KU, dvs det skulle vara möjligt även för dem som inte kallade sig för kommunister att gå med i KU. Dess-
utom var ordet kommunist så smutskastat efter allt som hade hänt i Östeuropa.

1996 ? tillkom en klubb Ung Vänster Luthagen Uppsala

1998 tillkom klubben Ung Vänster Öster om ån Uppsala.

2001 ändrade Ung Vänster Uppsala namn till Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg, samma år byter klubb Luthagen namn till Kvadranten.

2004 skedde en ny klubbindelning, de gamla klubbarna omstrukturerades enligt följande:
Ung Vänster Kvadranten = Ung Vänster Norra Uppsala
Ung Vänster Öster om ån = Ung Vänster Centrala Uppsala
Ung Vänster Gottsunda-Eriksberg = Ung Vänster Flogsta-Stenhagen

28 januari 2007 beslutades att slå ihop alla klubbar i Uppsala till en klubb, Ung Vänster Uppsala.