Arkiv 01140:02 - Ungas Digitala Minnen

2016 | Pernilla Hjelt | Förstudie | Ungas digitala kommunikation och minnen 2020 | Theo Erbenius | Slutrapport | Om att bevara den digitala samtiden 2019 | Daniel Bodén | Rapport | Om att bevara webbaserade handlingar 2019-09-19 | Theo Erbenius | Föreläsning | Södertörns Högskola 2019-09-30 | Theo Erbenius | Föreläsning | Samkultur 2019-11-26 | Theo Erbenius | Föreläsning | Svenska arkivförbundets höstkonferens 2020-02-06 | Theo Erbenius | Föreläsning | Folk och kultur 2017-07-14 | kkuriren | Han samlar på tweets och Facebookinlägg 2017-07-19 | P4 Sörmland | Ungas aktiviteter på sociala medier ska bevaras för framtiden 2017-07-23 | SVT Sörmland | Här är projektet som skriver in 'mobilgenerationen' i historieböckerna 2019-11-11 | Gymnasieelev 01 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 02 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 03 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 04 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 05 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 06 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 07 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 08 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 09 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 10 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 11 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 12 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 13 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 14 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 15 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 16 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 17 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 18 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 19 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 20 | Enkätsvar och reflekterande text 2019-11-11 | Gymnasieelev 21 | Enkätsvar och reflekterande text 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 01 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 02 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 03 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 04 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 05 2016-11-02 | Hantverkselever | Enkät | En dag på sociala medier | Svar 06 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-01 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-02 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-03 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-04 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-05 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-06 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-07 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-08 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-09 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-10 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-11 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-12 2016-11-13 | IK Viljan Strägnas | Enkät | Unga sörmlanningar på sociala-medier | Svar-13 2016 | IK Viljan Strägnas | Sammanfattning av enkätsvar 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 01 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 02 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 03 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 04 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 05 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 06 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 07 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 08 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 09 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 10 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 11 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 12 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 13 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 14 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 15 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 16 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 17 2016-09-29 | Södertörns Högskola | Enkätsvar | Arkivstudent 18 2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion 2016-09-15 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 2016-09-22 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 2016-10-18 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion 2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation 2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 2016-10-25 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 2016-10-26 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion 2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Analys och reflektion 2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Intervjuobservation 2016-11-10 | Unga kvinnliga företagare | Transkriberad intervju 28 dagar i Birmingham | Avtal | 2018-05-03 A silent escape | Avtal | 2017-06-27 Anders Norén | Avtal | 2017-06-20 Bigg Floss | Avtal | 2017-06-20 Matilda Lövgren | Avtal | 2017-06-27 Sörmlandska bloggar | Insamlingsdatum | 2021-03-26 28 dagar i Birmingham | Blogg | 2018-02-26/2018-03-20 Anders Norén | blogg | arkiv | 2017-07-04 Anders Norén | blogg | profil | 2017-07-04 A silent escape | Blogg | 2008-01 A silent escape | Blogg | 2008-03 A silent escape | Blogg | 2008-04 A silent escape | Blogg | 2008-05 A silent escape | Blogg | 2008-06 A silent escape | Blogg | 2008-07 A silent escape | Blogg | 2008-08 A silent escape | Blogg | 2008-09 A silent escape | Blogg | 2008-10 A silent escape | Blogg | 2008-11
Resultat 1 till 100 av 770 Visa alla

Identitet

Referenskod

SE FAD 01140:02

Titel

Ungas Digitala Minnen

Datum

  • 2016/2021 (Arkivbildning)
  • 2008/2021 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

Under de tre år som Ungas Digitala Minnen bedrevs samlades det in ett mångfacetterat material från
bland annat sörmländska företag, föreningar, skolor och privatpersoner. Handlingarna utgörs av en blandning av
webbplatser, sociala medier, fotografier, frågelistor och arkivuppgifter och utgörs till största del av interaktiva webbarkiv, video, fotografier och textfiler.

Notering angående datum: Insamlingen av materialet skedde mellan 2016 och 2021, medan handlingarna i sig dateras längre tillbaka i tiden än 2016. Korrekt datum framgår i handlingarnas titel.

Sammanhang

Arkivbildare

Biografiska anmärkningar

Arkivinstitution

Arkivhistorik

Ungas Digitala Minnen, tidigare kallat ”ARKI-VERA-ARKI-VUNGA”, var ett treårigt utvecklingsprojekt som genomfördes av Arkiv Sörmland i syfte att samla in och bevara digitala handlingar från unga (ca 18– 25 år) sörmlänningar så att framtidens historia även kan berättas utifrån deras perspektiv. Vid tidpunkten för projektets genomförande var unga personer underrepresenterad såsom grupp inom arkivets samlingar, och deras engagemang som ofta manifesteras via webbplatser och sociala medier kom vanligtvis inte arkivet till del. Under de tre år som projektet bedrevs har Arkiv Sörmland bland annat undersökt unga sörmlänningars användning av sociala medier via frågelistor, samlat in bloggar och fotografier i samarbete med privatpersoner, samt skapat ett interaktivt webbarkiv innehållande verksamheter från 128 företag och föreningar. På grund av GDPR och upphovsrättsliga skäl kan merparten av handlingarna dessvärre inte tillgängliggöras för den breda allmänheten i närtid, däremot kommer materialet utgöra en rik källa för framtidens arkivforskare. 

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Periodiseringar

Uppordningssystem

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Villkor för reproduktion

Materialspråk

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på ämne

Sökingångar på plats

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

Regler och/eller standarder som används

Status

Detaljnivå för beskrivning

Datum för tillkomst revision borttagande

Språk

Skript

Källor

Accession

Relaterade ämnesord

Relaterade personer och organisationer

Relaterade handlingstyper

Relaterade platser