Visar 6 resultat

Arkivbeskrivning
Rösträttsförening Uppsala Med digitala objekt
Förhandsgranska utskrift Hierarchy Visa:
Handlingar rörande fester [kopia textfil]
Handlingar rörande fester [kopia textfil]
Korrespondens [kopia textfil]
Korrespondens [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförening (protokoll)  bd 1  [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförening (protokoll) bd 1 [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings stadgar [Revisionsberättelse] sid. 4 [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings stadgar [Revisionsberättelse] sid. 4 [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings styrelseprotokoll 1891--1893 [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings styrelseprotokoll 1891--1893 [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings styrelseprotokoll, fascikel [kopia textfil]
Uppsala rösträttsförenings styrelseprotokoll, fascikel [kopia textfil]