Showing 144 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
320 Political science 163 0
320 Political Science 5 0
Partier 193 0
Political parties 0 0
Political Parties 193 0
Political Science 188 0
Rösträttsrörelse 162 0
RösträttsrörelseRösträttsrörelse 1 0
Suffrage movement 162 0
Suffrage movementSuffrage movement 1 0
Interiör 0 0
1946 0 0
Landskap 0 0
19 0 0
110 0 0
3.11 0 0
Personer 15 0
Domkyrkor 1 0
Kyrkogårdar 1 0
Bilar 1 0
Flygplatser 2 0
Facebook-konto 0 0
Ämne 0 0
K Fotografier 0 0
Education 0 0
Avdelning 4 0
Socialdemokraterna 4 2
Övriga organisationer 1 0
Ungdomsförening/klubb 1 3
Rösträttsrörelse 79 0
Medlemsmatriklar 0 0
Korrespondens 0 0
Kvartalsrapporter 0 0
Medlems- och uppbördsböcker 0 0
Yrkesliv 2 0
Broderskapsrörelsen 1 0
Kommunalt förtroendevalda (--1952) 1 0
Mats klassning 12 0 0
Yrkesliv, fackligt aktiv 1 0
kvinna 3 0
Grupporträtt 0 0
Porträtt 0 0
29 0 0
211 0 0
310 0 0
311 0 0
Sköldinge 0 0
ZigZag 0 0
Arbete 0 0
Begravningståg 4 0
Begravningar 14 0
Kvinnor 1 0
Fanor, standar 0 0
Trafikanläggningar 1 0
Instagram-konto 0 0
Bild 0 0
Dag Hammarskjöld Foundation 0 0
Politiska organisationer 23 1
Folkpartiet Liberalerna 2 2
Avdelning/förening 2 1
Arbetarekommun/förening 4 3
SSU/Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 1 3
Frisinnade Landsföreningen 1 1
Political Science 688 0
Politiska partier 819 0
Styrelseprotokoll 0 0
Stadgar 0 0
Handlingar rörande avtal 0 0
Kontrakt 0 0
Kassaböcker, rese- och understödskassan 0 0
Kassaböcker, lånekassan 0 0
Fotografier 0 0
Fackliga ombudsmän, LO 1 0
Exteriör 0 0
1947 0 0
Gruppbild 0 0
Vardagsliv 0 0
210 0 0
2.11 0 0
3.9 0 0
1.10 0 0
1.11 0 0
Dance lesson 0 0
Fabriksarbetare 0 0
Traktor 0 0
Genomskärning 0 0
Subject 0 0
Flaggor 1 0
Kistor 1 0
Facebook 0 0
Centerorganisationer 5 0
Centerpartiet 5 7
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet 3 3
Klubb 4 3
Rösträttsföreningar 1 1
Övriga Politiska organisationer 1 0
Arbetarekommun/förening/klubb 2 1
Distrikt 2 0
Political Science 4954 0
Political parties 977 0
Results 1 to 100 of 144