Älvkarleö

Taxonomi

Kod

Omfattningsanmärkning(ar)

Källanmärkning(ar)

Visningsfältsanmärkningar

Hierarkiska begrepp

Älvkarleö

Jämförbara termer

Älvkarleö

Relaterade termer

Älvkarleö

1 Arkivbeskrivning resultat för Älvkarleö

1 resultat direkt relaterade Uteslut snävare termer

Intervju 52: Harald Westerlund

Intervjuare: Hjalmar Wilund & Ulrik Andersson, datum 1982-05-06 Barndomen, Kommunsammanslagningar, Kommunalråd, Spårvägen, Nödbostäder, Pensionärslivet

Arbetarrörelsens Historieförening