Arkiv 3082 - VÄNSTERPARTIET UPPSALA

Identitet

Referenskod

FAC 3082

Titel

VÄNSTERPARTIET UPPSALA

Datum

  • 1917 - 1921 (Skapelse)

Beskrivningsnivå

Arkiv

Omfång och medium

-

Sammanhang

Arkivbildare

(1917--1921)

Administrativ historik

Arbetarkommunen bildas genom en utbrytning på riksplanet ur socialdemokraterna. Inledningsvis används 1917 namnet Uppsala Socialdemokratiska Vänsterförening. Senare samma år övergår man att kalla sig Uppsala Vänstersocialistiska Arbetarekommun. 1921 beslutade en majoritet av medlemmarna att ansluta sig till Komintern, vilket medförde att namnet ändrades till Uppsala kommunistiska arbetarkommun.

Arkivhistorik

Förvärvsinformation

Innehåll och struktur

Omfattning och innehåll

Huvudgrupper: a e

Bevarande- och gallringsvärdering och schemaläggning

Deposition

Periodiseringar

Uppordningssystem

Allmänna arkivschemat, tillämpning av luftserier (serier kan ingå i annan series volym)

Villkor för tillgång och användning

Villkor för åtkomst

Fri tillgänglighet

Villkor för reproduktion

No copyright.

Materialspråk

  • svenska

Materialskript

Språk och skriptananmärkningar

Fysiska egenskaper och tekniska krav

Sökhjälpsmedel

Besläktat material

Existens och placering av original

Existensen och placering av kopior

Relaterade beskrivningsenheter

Relaterade arkivbeskrivningar

Anmärkningar

Alternativt/alternativa signum

Sökingångar

Sökingångar på namn

Sökingångar för handlingstyp

Förteckningskontroll

Beskrivningssignum

Institutionssignum

* SE-FAC * [ark:30441]

Regler och/eller standarder som används

Status

Reviderad

Detaljnivå för beskrivning

Partiell

Datum för tillkomst revision borttagande

1988-09, 1-123/84, KS //

Språk

  • svenska

Skript

Källor

Accession